Buradasınız : Vakfın Faaliyetleri
Paylaş :
Vakfın Faaliyetleri
 • Vakfın amacını gerçekleştirmek için her türlü kültürel ve sosyal toplantılar yapmak. Milli ve ahlaki değerlerin korunması hususunda faaliyetlerde bulunmak.
   
 • Vakfın amacı doğrultusunda insanların kendilerine öz güvenlerini kazandırmak, yeteneklerini açığa çıkarmak için faaliyetlerde bulunmak.
   
 • Gerekli çalışma faaliyetlerinde bulunulurken iş içerisinde; çocukların, gençlerin ve her yaşta ki bireylerin inanırlık ve güvenilirlik temel esasına göre eğitilmesini sağlamak.
   
 • Çalışmalar esnasında insanların doğruluk, dürüstlük, mertlik, fedakarlık, candanlık, samimiyet, iş ciddiyeti ve söz ciddiyeti gibi insanlık değerlerini kazanmalarını sağlamak.
   
 • Genç kızların ev içerisinde ihtiyaç duyduğu işlerin öğretilmesi, genç erkeklerin pratik el becerilerinin geliştirilmesini sağlamak. Ayrıca bu şekilde yetiştirilen gençlerin her türlü şirket ve çalışma alanlarına yerleştirilmelerine destek vermek.
   
 • Vakfın amacı doğrultusunda güvenilir aile bağlarını geliştirmek ve insanlık değerlerini yaşatabilmek amacıyla ailelerin vakfımıza ait gayrimenkullerde konaklamalarını sağlamak, ihtiyaç duydukları iaşelerini temin etmek ve sosyal etkinliklerinde yardımcı olmak.
   
 • Vakfın amaçları doğrultusunda her seviyede öğrenim ve araştırma yapan öğrencilere ayni ve nakdi yardımlar sağlamak, burs vermek ve eğitim malzemesi temin etmek.
   
 • Vakfın amaçları doğrultusunda mahalli, ulusal veya uluslararası etkinlikler, kurslar, toplantılar, seminerler, konferanslar düzenlemek veya düzenlenen etkinliklere katılmak.
 • Vakfın amaçlarını yaygın ve seri bir şekilde gerçekleştirebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu oranda her türlü basın ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, bu amaçla kitap, dergi, gazete, broşür yayınlamak, internet siteleri oluşturmak.
   
 • Vakfın amaçları doğrultusunda yardıma muhtaç insanların her türlü maddi ve manevi tüm ihtiyaçlarını karşılamak. (İaşe, konaklama, ısınma, ulaşım, sağlık, eğitim v.b.)
   
 • Güvenilir aile kurmak amacıyla bir araya gelen gençlere maddi ve manevi yardımda bulunmak. Ailelerin güven temelli kurulması için evlenecek çiftlere ailede güvenin önemi hakkında bilinçlendirme çalışmaları yapmak.
   
 • Vakfın amaçları doğrultusunda faaliyet gösteren yurt içi ve yurt dışı dernek, vakıf ve bunu gibi kuruluşlara maddi yardımda bulunmak, ortak faaliyetler yürütmek.
   
 • Vakfın amaçları doğrultusunda dershane, okul, etüt merkezi, yurt v.s. gibi eğitim ve barınma kurumları açmak.
   
 • Vakfın amaçları doğrultusunda çeşitli eğitim kurumları ve üniversitelerle iş birliği faaliyetlerinde bulunmak.
   
 • Vakfın amaçları doğrultusunda kişilere veya kuruluşlara her türlü eğitim araçları vasıtasıyla seminerler ve hizmetler sunmak.